ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σωτήρης Παραδείσης, ΠΕ01 – Θεολόγος

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Λουίζα Πουσπουρίκα, ΠΕ01 – Θεολόγος

Πυργάρης Λεωνίδας, ΠΕ02 – Φιλόλογος

Ηλίας Γεωργούλας, ΠΕ02 – Φιλόλογος

Αντωνία Σαρρή, ΠΕ02 – Φιλόλογος

Δέσποινα Παντελάκη – Μαθηματικός ΠΕ03

Κώστας Κουφοπαντελής – Μαθηματικός ΠΕ03

Πέτρος Συρρής, ΠΕ04 – Φυσικός

Νίκος Μεγαρίτης, ΠΕ04 – Φυσικός

Μαρία Πανταλέων, ΠΕ05 – Γαλλικής φιλολογίας

Μαρία Καϊμάκη, ΠΕ06 – Αγγλικής φιλολογίας

Δημήτρης Παχουνδάκης, ΠΕ11 – Φυσικής αγωγής

Αντώνης Μπουρμάς, ΠΕ80 – Οικονομολόγος

Πάρης Παπαπαρασκευάς, ΠΕ86 – Πληροφορικής